Wednesday, March 22, 2006

Koleksi Kejayaan

Apakah itu kejayaan?

SURAH Al-IMRAN:
Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga maka sungguh ia telah BERUNTUNG. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. - (3:185)

SURAH AL-AHZAB:
Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, (QS. 33:70)

Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa menta'ati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat KEMENANGAN yang besar. (QS. 33:71)

No comments: